Desinfitseerimis vahendid

Prevantics® 2% CHG Swab

10,00 

EE
Kasutusalad
: Prewantics 2% Swabs – eelannustatud, alkoholi ja kloorheksidiinglükonaati sisaldavad, ebemevabad, desinfitseerivad salvrätikud mitteinvasiivsetele meditsiiniseadmetele. Desinfitseerivad salvrätikud nõelavabadele ühendustele, voolikutele, ühendusportidele.
Juhised: rebige kotike lahti, võtke salvrätik ja avage see. Kasutage salvrätikut soovitud ala desinfitseerimiseks, veenduge, et vahed oleksid põhjalikult puhastatud. Laske pinnal õhu käes kuivada. Ainult professionaalseks kasutamiseks.
Toimeained: 2% w /w kloorheksidiinglükonaat, 70% v/v isopropüülalkohol.
Hoiatused
: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tõsist silmade ärritust. Võib põhjustada uimasust ja peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Kandke kaitsekindaid. SILMA SATTUMISE KORRAL:  Loputage mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Pöörduge arsti poole. Hoidke toodet jahedas kuivas kohas, eemal soojusallikatest. Vältige keskkonda sattumist.
OHT sisaldab Propaan-2-ool.

Tootja: PDI Ltd. Pywell Road, Willowbrook East Ind Est, Corby, NN17 5XJ, UK Tel.: +44 08081697 945
E-post: contact@pdi-emea.com  Koduleht: www.wearepdi-intl.com
Esindaja EL-s:  NEX Medical Antiseptics Srl., Via Per Arluno 37/39-20010 Casorezzo (MI), ITAALIA