Desinfitseerimisvahendid

Super Sani-Cloth®Plus

14,00 

Kasutusalad: Super Sani-Cloth® Plus salvrätikud on eelannustatud ebemevabad, ühekordseks kasutuseks, alkoholi sisaldavad ja desinfitseerivad salvrätikud mitteinvasiivsetele meditsiiniseadmetele ning mittepoorsetele kõvadele pindadele. Super Sani-Cloth®Plus salvrätikuid saab kasutada meditsiiniseadmete eelpuhastamiseks või desinfitseerimiseks enne steriliseerimist.
Juhised: võtke salvrätik ja avage see, puhastage pind S-kujulise liikumisega ülevalt alla. Veenduge, et pind jääks nõutud kokkupuuteaja jooksul nähtavalt märjaks, vajadusel kasutage teist salvrätikut. Laske pinnal õhu käes kuivada. Ainult professionaalseks kasutamiseks.
Vastunäidustused: Mitte kasutada invasiivsete meditsiiniseadmete lõplikuks desinfitseerimiseks.
Hoiatused: kandke kaitsekindaid. Põhjustab tõsist silmade ärritust. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kui silmade ärritus püsib, pöörduge arsti poole. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoidke toodet suletuna ja püstises asendis, jahedas kuivas kohas. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Vältige keskkonda sattumist.  Sisu ja mahuti kõrvaldada kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele.
OHT sisaldab Propaan-2-ool.

Tootja: PDI Ltd. Pywell Road, Willowbrook East Ind Est, Corby, NN17 5XJ, UK Tel.: +44 08081697 945
E-post: contact@pdi-emea.com  Koduleht: www.wearepdi-intl.com
Esindaja EL-s:  NEX Medical Antiseptics Srl., Via Per Arluno 37/39-20010 Casorezzo (MI), ITAALIA